Tekst aanleveren voor onze Autocue Software

/ / Geen onderdeel van een categorie

[1] Welkom
Studio Eleven Autocue Productions wil u graag laten zien hoe een script voor onze autocue stage software moet worden opgemaakt cq. aangeleverd.

Zorg ervoor dat alle wijzigingen die u hebt aangebracht met behulp van de functie “Wijzigingen” in uw Word-document “Geaccepteerd” zijn voordat u het script doorgeeft aan onze autocue-operator op een Windows-compatibele USB-stick. Mogelijke bestandsformaten voor de USB-stick zijn: NTFS, FAT32 en ExFAT.

De vierkante haken en de daarin opgenomen tekst beschrijven de afzonderlijke hoofdstukken of volgpunten en dienen tegelijkertijd als springtekens.
Dit betekent dat vierkante haken alleen mogen worden gebruikt voor hoofdstukpunten of verlooppunten en niet voor andere instructies of annotaties.
We raden aan om toneelaanwijzingen en notities in het rood te schrijven.

[2.1] Tekstopmaak
Wanneer u het script maakt, hebt u de mogelijkheid om de tekst al in Word op te maken. Dit is altijd handig wanneer de spreker bepaalde woorden, woordlettergrepen, enz. benadrukt.
U kunt de lettergrootte en het lettertype van uw keuze gebruiken (lettertype en grootte worden automatisch aangepast bij het importeren van de tekst).
Tekstopmaak zoals cursief, onderstrepen, vet of combinaties van deze opties worden toegepast als tekstkleuring.

[2.2] Kleur
Kleurmarkering kan worden gebruikt met standaardopmaak. Houd er rekening mee dat u zeer opvallende kleuren moet gebruiken bij het gebruik van kleuren.
Door hele scriptpassages in te kleuren, kun je de teksten en/of songteksten heel effectief markeren. Lyrics / Tekst 1 blijft bijvoorbeeld ongewijzigd, Choir /Tekst 2 kan b.v. groen gekleurd zijn en Solo / Tekst 3 kan bijvoorbeeld turkoois gekleurd zijn.
Zelfs als de tekst moeilijk te lezen is in Word na het inkleuren, moet u er rekening mee houden dat de tekst in onze speciale autocue stage software is voorzien van een zwarte achtergrond.

[3] Opmaak van informatie
Alle bovenstaande voorbeelden kunnen al worden gemaakt in het Word-document voor onze autocue software.

[Emoji’s]
Het gebruik van emoji’s leidt de lezer alleen maar af en wordt daarom niet weergegeven in onze stage autocue software.
Het is logischer om podiumaanwijzingen te geven zoals “Smile! “, “kijk geïnteresseerd” of “pauzeer” in de tekst.

[Pro Tips]
Het autocue script wordt uitsluitend door u gezien.
Gebruik dit voordeel bijvoorbeeld om moeilijk uit te spreken woorden of accenten “zoals gesproken” in de tekst te schrijven en zo struikelblokken te vermijden.
Voorbeelden:
Schrijf “peu à peu” in het script als “pö a pö”.
“136. 458. 55” in het scrypt als “honderd-zes-en-dertig-duizend//-vierhonderd-vijf-en-vijftig”

[4.1 Definitief] Heeft u vragen?
Als u nog vragen heeft over het aanleveren van een autocue script, helpt Studio Eleven Autocue Productions u graag bij het beantwoorden van uw vragen.